איך בוחרים נושא לעבודת מחקר - באדיבות האו"פ
 

המושיע האקדמי

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
בלוג איך בוחרים נושא לעבודת מחקר - באדיבות האו"פ

איך בוחרים נושא לעבודת מחקר - באדיבות האו"פ

2. בחירת נושא העבודהפרק זה עוסק בהיבטים המתודולוגיים של בחירת נושא העבודה. בשלב זה עליכם להגדיר את תחום המחקר, את שאלת המחקר ואת שיטת המחקר סעיפים 2.1, 2.2

ו-2.3 מסבירים את המושגים האלה. בסעיף 2.4 מובאות דוגמאות מעבודות סמינריוניות הממחישות את הקשר שבין תחום המחקר, שאלת המחקר ושיטת המחקר. כן עליכם לוודא שהנושא שבחרתם מתאים לכתיבת עבודה סמינריונית, ושעומדים לרשותכם כל האמצעים והידע הנחוצים להכנת העבודה. סעיף 2.5 יסייע לכם בבקרה על נושא העבודה. 


2.1 תחום המחקר


2.2 שאלת המחקר


2.3 סוגי עבודות ושיטות מחקר


2.4 דוגמאות מעבודות סמינריוניות


2.5 בקרה על נושא העבודה


2.1 תחום המחקר


העבודה אמורה לעסוק בתחום מחקר ותאוריה אקדמי כגון "ארגונים עסקיים ואיכות הסביבה", "יחסי עבודה", "סיכונים במערכות מידע אסטרטגיות", "פיקוח ממשלתי", "מוצרים ציבוריים", "שוויון הזדמנויות בין המינים" ו"אסטרטגיות שיווק בין-לאומיות". כל עבודה סמינריונית חייבת לעשות שימוש בַּמושגים ובכלי המחקר שפותחו בתחום המחקר שנבחר.2.2 שאלת המחקר


שאלת המחקר היא סוגיה הנוגעת לתחום המחקר שאתם מתכוונים לעסוק בו בעבודתכם. מטרת העבודה לענות על שאלת המחקר. שאלת המחקר צריכה להיות בת-חקירה, מעניינת מבחינה מדעית ומותאמת להיקפה של עבודה סמינריונית. יש לנסח את שאלת המחקר באופן שיוביל להעלאת השערות שייבדקו בעבודת המחקר.המאפיינים של שאלת מחקר טובה הם:השאלה ברורה ומוגדרת היטב.


השאלה משמשת בסיס לניסוח השערות המחקר.


השאלה ניתנת לאופרציונליזציה – כלומר, אפשר למדוד את המשתנים שהשאלה


נוגעת אליהם.


השאלה תוחמת את נושא הדיון לפרק זמן מוגדר.


אפשר להצדיק את ההתמקדות בגורמים הנחקרים ולא בגורמים אחרים.


אפשר להשיג את הנתונים שעליהם מבקשים להסתמך.דוגמאות לשאלות מחקר:איך התמודדה רשות הדואר עם האיומים וההזדמנויות שהציב המסחר האלקטרוני


בתחילת המאה העשרים ואחת?


האם חל שינוי במעמד הנשים בצה"ל בעקבות בג"ץ אליס מילר?


איך התמודדה חברת בורגר-ראנץ' עם כניסת מקדונלד'ס לשוק הישראלי?


אילו שינויים ארגוניים נעשו ב"תנובה" בעקבות פרשת הסיליקון?


משנתו של אדם סמית בראי התכנית הכלכלית של ממשלת ישראל בשנת 2003.
שאלה כמו "איך משפיעה פרסומת על היחס לנשים" אינה שאלת מחקר טובה מכמה סיבות:
פרסומת היא נושא כללי מדי.


קשה לבודד את השפעת הפרסומת מהשפעות אחרות.


תקופת הזמן אינה מוגדרת.
באותו נושא אפשר לנסח שאלת מחקר טובה העומדת בקריטריונים שהצגנו קודם. לדוגמה: השפעת אופן ההצגה של נשים בפרסומת בטלוויזיה על הנכונות לצרוך את המוצר – ניתוח מקרה "תפוזינה":
השאלה תוחמת את העבודה שכן היא מתמקדת בפרסומת אחת במדיום מסוים


ונוגעת לפרק זמן מוגדר.


השאלה מובילה לניסוח השערות מחקר כגון: אין הבדל בין נשים לגברים מבחינת


השפעת פרסומת "תפוזינה" על הנכונות לצרוך את המוצר.


אפשר למדוד את המשתנים שהשאלה מתייחסת אליהם ולאסוף נתונים באמצעים


זמינים (למשל, שאלון שיופץ במדגם מתאים).
שאלת מחקר יכולה לחפש הסבר תכליתי: מה היו כוונותיהם של האחראים לאירוע מסוים?

לדוגמה: מדוע נמנעו חברות ייעוץ וראיית חשבון רב-לאומיות מלחדור לשוק הישראלי בשנים 1986-1990?עבודות רבות עוסקות בקשר שבין תופעות ותהליכים בהקשרים שונים.דוגמאות:השוואה בין הטמעת יישומי בנקאות באינטרנט בארצות-הברית ובישראל וניתוח


הגורמים להבדלים.


השוואה בין המיצוב הנתפס של חברות קוסמטיקה מקומיות וזרות בעיני הצרכן


הישראלי.


מה הקשר בין חדשנות ורווחיות בחברות ישראליות בענף המזון המוכן?


מה הקשר בין השקעות בתשתית הכבישים לבין מספר הנפגעים בתאונות דרכים?


מה הקשר בין פערי השכר לצמיחה הכלכלית בישראל?
2.3 סוגי עבודות ושיטות מחקר


הסוגים העיקריים של עבודות סמינריוניות במדעי החברה הם עבודה עיונית ועבודה אמפירית.עבודה עיונית
בעבודה עיונית בוחנים הכותבים את היבטיו השונים של הנושא הנבחר באמצעות ניתוח ספרות מחקרית ומקורות ראשוניים ומשניים כגון תעודות, מסמכים, סרטים, עיתונים ועוד. עבודות מסוג זה הן תאורטיות, היסטוריות או עוסקות בהשלכותיו העתידיות של אירוע מסוים.


דוגמאות:השפעת המהפכה החוקתית על דיני העבודה בישראל.


הטרדה מינית – אחריות המעביד.


ערוצים אל לב הלקוח בענף הבנקאות – טכנולוגיות מידע ככלי להשגת יתרונות


אסטרטגיים.


השלכות עתידיות של פיצול בתי הזיקוק לנפט על שוק האנרגיה בישראל.עבודה אמפירית
עבודה אמפירית, להבדיל מעבודה עיונית, כוללת בנייה עצמאית של מאגר נתונים במטרה לחקור תופעה ניהולית, כלכלית, או חברתית הניתנת לתצפית ולמחקר.


דוגמאות:


בחינת מידת ההצלחה של חוק הרישום הכפול: היבטים תאורטיים ואמפיריים.


השפעת מועד סגירת המכרז על מחירי מחשבים משומשים במכירות פומביות


מקוונות.


מניפולציות חשבונאיות כאמצעי להסתרת כשלים וסיכונים עסקיים: מקרה חברת


אנרון.


מיזוג חברות בישראל כמכשיר להגדלת ערכן: היבטים תאורטיים ואמפיריים.
השיטות המקובלות לאיסוף נתונים למחקר אמפירי במדעי החברה הן סקר, ניתוח תוכן (כמותי ואיכותי), ראיונות עומק או אחזור נתונים ממאגרים ציבוריים (כגון נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שערי ניירות ערך בבורסה, דוחות כספיים). שיטת המחקר צריכה להתאים לנושא העבודה ולשאלת המחקר.תוכלו ליישם בעבודתכם שיטות מחקר שלמדתם בקורסים דוגמת "שיטות מחקר במדעי החברה", "מושגי יסוד באקונומטריקה", "התנהגות צרכנים", "עיונים בסקרים ומשאלי דעת-קהל" ואחרים. עליכם לתכנן מראש את שיטת המחקר, לוודא שהיא מתאימה לשאלת המחקר, ולקבל את הסכמת מרַכז ההוראה והמדריך.פירוט נוסף בנושא בחירת מדגם וכלי מחקר תמצאו בסעיף 4.2, העוסק בכתיבת עבודה אמפירית.ייעוץ סטטיסטי
במחלקה לניהול ולכלכלה יש מערך ייעוץ סטטיסטי שנועד לסייע לכם בנושאים סטטיסטיים ולהדריך אתכם בהפעלת תוכנות סטטיסטיות כמו SPSS. מומלץ מאוד שתיעזרו בייעוץ הסטטיסטי לפני שאתם מתחילים במחקר. לדוגמה, אם המחקר שלכם כולל שאלונים, רצוי לפנות לייעוץ לפני שכפולם והפצתם למדגם.ראו פרטים נוספים באתר הייעוץ הסטטיסטי של המחלקה לניהול ולכלכלה. כתובת האתר עשויה להשתנות מדי סמסטר. אפשר להיכנס לאתר מדף הבית של תלם: http://telem.openu.ac.il; יש לבחור במחלקה לניהול ולכלכלה, ובחלון שייפתח לבחור בייעוץ הסטטיסטי.2.4 דוגמאות מעבודות סמינריוניות


בסעיף זה מובאות דוגמאות לסוגים שונים של עבודות סמינריוניות, מקצתן אמפיריות ומקצתן עיוניות. כל דוגמה כוללת פירוט של תחום המחקר, שאלת המחקר ושיטת המחקר. אפשר להעלות שאלות מחקר רבות בכל תחום מחקר, אך בדרך-כלל עליכם להתמקד בעבודתכם בשאלת מחקר מרכזית אחת. במקרים רבים אפשר ליישם יותר משיטת מחקר אחת כדי לענות על שאלת המחקר. בעבודתכם תיישמו לרוב שיטת מחקר עיקרית אחת, ולעתים תסתייעו גם בשיטות נוספות.תחום המחקר:
מערכות מידע תחרותיות בשוק ההון בישראל.

שאלת המחקר:
האם אתר אינטרנט אינטראקטיבי הוא כורח אסטרטגי לבנקים ולבתי השקעות בניירות ערך הפועלים בישראל?

שיטת המחקר:
ניתוח תכנים וסוגי פעילויות באתרי אינטרנט של בנקים ובתי השקעות, וראיונות עומק עם מנהלי מערכות מידע בבנק קטן ובשני בתי השקעות.תחום המחקר:
מיזמים משותפים בין-לאומיים.

שאלת המחקר:
כיצד משפיעים הבדלים בסוג התעשייה, בסוג הבעלות ובגודל חברות-האם על האפקטיביות של מיזמים משותפים בין-לאומיים?

שיטת המחקר:
ניתוח ספרות תאורטית ומחקרית בתחום שאלת המחקר.תחום המחקר:
ניהול משאבי אנוש בין-לאומי.

שאלת המחקר:
האם אסטרטגיית פיקוח ושליטה צנטרליסטית בחברה רב-לאומית היא גורם בכישלון מוצביה במשימותיהם מעבר לים?

שיטת המחקר:
ניתוח ספרות תאורטית ומחקרית בתחום שאלת המחקר.תחום המחקר:
היבטים כלכליים של תשתית הכבישים בישראל.

שאלת המחקר:
האם סלילת כביש חוצה ישראל תגדיל את סך הרווחה הכלכלית? ניתוח השפעותיו הסביבתיות של הכביש לעומת תועלתו למשק.

שיטת המחקר:
ניתוח מאמרים כלכליים וספרות מחקר בנושא השפעות חיצוניות וכלכלת תחבורה.תחום המחקר:
היבטים כלכליים של מערכת החינוך בישראל.

שאלת המחקר:
מה עשויות להיות ההשלכות הכלכליות של הפרטת חלקים נוספים במערכת החינוך? בחינת השפעות ההפרטה על השוויוניות ועל הנטל הכלכלי הציבורי.

שיטת המחקר:
בחינת מערכת ההקצבות, ניתוח מאמרי מחקר כלכליים וספרות מחקר בנושא חינוך כמוצר ציבורי והפרטתו.תחום המחקר:
הפרטת מונופולים.

שאלת המחקר:
האם יש להפריט את חברת החשמל בישראל? כיצד?

שיטת המחקר:
השוואת משק החשמל בישראל ובחו"ל ובחינת מאמרים בנושא הפרטת מונופולים וחשיפת חברות ממשלתיות לתחרות.תחום המחקר:
שימוש בצבע בפרסום.

שאלת המחקר:
כיצד משפיע הצבע על זכירה של פרסומות מודפסות?

שיטת המחקר:
סקירת ספרות מחקרית וניסוי בקרב צרכנים.תחום המחקר:
מוצרים "ירוקים" (ידידותיים לסביבה).

שאלת המחקר:
באיזו מידה "פרסום ירוק" משפיע על תדמית החברה המפרסמת ועל כוונת הקנייה של הצרכן?

שיטת המחקר:
ניתוח תוכן של כתבי עת בנושא פרסום תדמיתי ופרסום ירוק, ושאלון בקרב צרכנים.תחום המחקר:
יחסי עבודה באוסטריה.

שאלת המחקר:
האם הביזור מפחית את עוצמתם של האיגודים המקצועיים באוסטריה?

שיטת המחקר:
ניתוח ספרות מקצועית וראיונות.תחום המחקר:
מנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה.

שאלת המחקר:
האם גישור הוא מנגנון יעיל ליישוב סכסוכים בעת החדשה?

שיטת המחקר:
חקר שביתת הרופאים בישראל בשנת 2000 באמצעות ניתוח ספרות מקצועית, אירועים וראיונות.תחום המחקר:
התנהגות משיבים בסקרים ארגוניים רגישים.

שאלת המחקר:
האם יש קשר בין מידת האנונימיות ששיטת הסקר מאפשרת למרואיינים לבין איכות המידע שהם מוסרים?

שיטת המחקר:
השוואה בין שאלונים הנשלחים בדואר אלקטרוני לבין שאלונים הנשלחים בדואר פנימי בסקר שביעות רצון של עובדים בחברת מחשבים.תחום המחקר:
בעיית הסירוב בסקרים.

שאלת המחקר:
מהם הגורמים לסירוב להשתתף בסקרים בקרב חברי קיבוצים בישראל?

שיטת המחקר:
סקר עמדות כלפי סקרים הכולל שאלות לגבי מידת האמון בממצאי סקרים, מידת הנכונות להשתתף בסקרים, תדירות ההשתתפות בסקרים ועוד.תחום המחקר:
היבטים כלכליים של תגמול מנהלים בכירים.

שאלת המחקר:
מה הקשר בין גובה שכר המנהלים הבכירים לביצועי החברות?

שיטת המחקר:
ניתוח סטטיסטי של מדגם מייצג של חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה בתל-אביב; הדוחות הכספיים שלהן משמשים כמקור לנתונים.תחום המחקר:
הליכים לפתרון קונפליקטים.

שאלת המחקר:
בחינת ההליכים לפתרון קונפליקטים בנושאי משמעת במפגשי הנחיה באו"פ.

שיטת המחקר:
סקירת ספרות מחקרית ועריכת מחקר (העברת שאלונים למנחים וראיונות עם מנחים).תחום המחקר:
כשלים פסיכולוגיים במשא ומתן.

שאלת המחקר:
השפעת "הכשל התגובתי" על תהליך המיקוח במשא ומתן.

שיטת המחקר:
סקירה וניתוח של ספרות מחקרית.תחום המחקר:
אסטרטגיות וטקטיקות במשא ומתן.

שאלת המחקר:
ניתוח אסטרטגיות וטקטיקות במשא ומתן בין תחנת רדיו "101" לבין מפרסמים.

שיטת המחקר:
סקירת ספרות מחקרית וניתוח מקרה באמצעות שאלונים, ניתוח דוחות וסיכומי ישיבות.תחום המחקר:
היבטים כלכליים של שביתות בישראל.

שאלת המחקר:
מהי העלות הכלכלית (במונחים של אובדן תוצר) של שביתות בשנה מסוימת בכל אחד מהענפים הכלכליים ובמשק כולו? האם קיימת מגמה לאורך זמן? מה משקלו של כל אחד מהענפים בסך העלות?

שיטת המחקר:
חישוב התוצר הרֵאלי ליום עבודה בכל אחד מהענפים הכלכליים, והכפלתו במספר ימי העבודה שאבדו באותו ענף בשנה הנידונה. התוצאה נותנת עלות כלכלית במונחים של אובדן תוצר.


2.5 בקרה על נושא העבודה


בבואכם לבחור נושא לעבודה, בדקו אותו מארבעה היבטים לפחות:1.
האם ראוי להקדיש חיבור אקדמי לנושא המוצע?


לא כל נושא ראוי למאמץ הזה.חבל להקדיש זמן לחקירת נושא שחוק ובנאלי או נושא שאינו מייצג סוגיה ניהולית, כלכלית או חברתית חשובה.

2.
האם יש די ספרות מחקר, נתונים ומקורות שיסייעו בחקירת הנושא המוצע?


יש נושאים מעניינים רבים שאין לגביהם ספרות מחקר די הצורך, ולכן קשה לדון בהם במסגרת עבודה סמינריונית; לדוגמה: "מסחר אלקטרוני בין ארגונים בישראל".

3.
האם אתם יכולים להתמודד עם הנושא?


נושאים מסוימים עלולים להיות קשים ומסובכים מדי או בעלי היקף רחב או לדרוש ידע מסוים או שליטה בשפות. למשל, אל תתחייבו למחקר העוסק ביחסי העבודה בצרפת אם אינכם דוברי צרפתית.

4.
האם אפשר לפרסם את כל המידע הכלול בעבודה?


אם העבודה עוסקת בארגון או בארגונים, יש לציין את מקורות המידע על הארגון (כגון אתר אינטרנט, כתבות, חומר פרסומי וכד'). לעתים המידע הנדרש לצורך העבודה מבוסס על ידע אישי שלכם כעובדי הארגון או כמי שמקיימים קשרים עסקיים אתו, או על ראיונות ומסמכים פנימיים. אי אפשר להגיש עבודה סמינריונית חסויה. לכן חשוב להקפיד שתוכלו לבסס את כל המידע הכלול בעבודה.